Kartläggning införande av vårdprogram för livmoderhalscancerprevention

Sidan publicerades 15 mars 2019

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention har kartlagt hur långt regionerna kommit med att införa vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Kartläggningen bygger på en enkät besvarad av RCCs sex regionala processägare för livmoderhalscancerprevention.

Björn Strander, ordförande Nationella arbetsgruppen för cervixcancerpreventionVårdprogrammet fastställdes 2017. Så här långt har nio av tjugoen regioner infört den centrala delen av vårdprogrammet, det vill säga infört primär HPV-analys som komplement till den cytologiska analysen

Enligt uppgift från vårdprogramgruppen räknar flera regioner med att införa HPV-analys under 2019, men det är ännu ovisst när alla delar av vårdprogrammet är införda i hela Sverige. Det är olyckligt tycker Björn Strander, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention.

– Övergången till det nya vårdprogrammet tar onödigt lång tid. Det är hög tid att vårdprogrammet som har funnits i mer än två år införs, för att skydda kvinnor från livmoderhalscancer, menar han.

Ta del av kartläggningen