Gemensam remissmall la grunden för SVF-uppföljning i Sydöst

Sidan publicerades 20 mars 2019

Både lika och olika. Så skulle samarbetet kring SVF-uppföljningen i den sydöstra sjukvårdsregionen kunna sammanfattas. När regionsjukvårdsledningen ville kunna fånga och tolka data så likartat som möjligt i de tre regionerna, blev en gemensam remissmall en framgångsfaktor.

Charlotte Carlsson

I Sydöstra sjukvårdsregionen (regionerna Östergötland, Jönköping och Kalmar) påbörjades införandet strax efter att SVF-beskrivningarna kom, i april 2015.

Charlotte Carlsson (bilden), projektledare för införandet av SVF i Region Jönköping, berättar att Sydöstra sjukvårdsregionen satsade på en gemensam remissmall i respektive it-stöd, som alla är kopplade till journalsystemet Cosmic. Samtliga remittenter, såväl inom offentlig som privat vård, har tillgång till ett kunskapsstöd som ligger på webben.

Läs hela artikeln: Gemensam remissmall i Cosmic la grunden för Sydöstras SVF-uppföljning

Text: Ingela Hofsten
Foto: Helena Dovier