Uppdaterat vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML)

Sidan publicerades 14 maj 2019

I maj 2014 godkände RCC i Samverkan det första nationella vårdprogrammet för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter med akut myeloisk leukemi (AML). Nu publiceras den tredje uppdateringen av detta vårdprogram. Det handlar denna gång om en mindre uppdatering föranlett av den nyliga lanseringen av två läkemedel vid AML, Mylotarg och Vyxeos.

De väsentliga ändringarna i denna version är följande:

  • Vid remissionsinducerande behandling av obehandlad AML bör antikropps-läkemedlet gemtuzumab ozogamicin (GO; Mylotarg) ges dag 1 i första cytostatikakuren (kur 1) till patienter med de novo AML av typ CBF-leukemi, dvs AML med de cytogenetiska avvikelserna t(8;21) eller inv(16)/t(16;16). CBF-leukemi utgör cirka 8% av alla AML.
  • Hos patienter där Mylotarg-tillägg kan bli aktuellt krävs att de klinisk-genetiska laboratorierna levererar snabba svar (FISH-analys alt RT-PCR) vad gäller förekomst av t(8;21) och inv(16)/t(16;16).
  • Vid induktionsbehandling av sekundär AML är Vyxeos (liposomal beredning av daunorubicin och cytarabin) är ett intressant nytillskott i behandlingsarsenalen. Data från kliniska studier med Vyxeos är dock relativt svaga, varför vår förstahandsrekommendation fortfarande är traditionell DA-kur (daunorubicin+cytarabin).

Akut myeloisk leukemi är en grupp av allvarliga sjukdomar i blodbildande celler i benmärgen, som drabbar cirka 350 vuxna svenskar per år. AML kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare hos äldre och personer med andra blodsjukdomar eller som tidigare behandlats med cytostatika för annan sjukdom.

Nationellt vårdprogram för AML