Fem projekt får stöd för forskning inom standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 29 maj 2019

Nätverket Nordic collaboration cancer care pathways har fattat beslut om vilka projekt som beviljas bidrag för forskning om standardiserade vårdförlopp (SVF)/pakkeforløb.

Syftet med bidraget är att öka nordiskt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom tidig upptäckt av cancer, organisation av cancersjukvård och jämlik cancervård utan onödiga väntetider.

Helena Brändstrom– Med hjälp av de beviljade medlen kan vi äntligen få igång ett forskningssamarbete mellan de nordiska länderna. Det kan bidra till att utveckla cancervården i hela norden, säger Helena Brändström, medlem i nätverkets styrgrupp och samordnare för SVF inom Regionala cancercentrum i samverkan.

Medlen ska användas för att starta projekt eller för att finansiera befintliga samarbeten mellan minst två nordiska länder. De fem projekt som fått bidrag är:

  • Disparities in route to diagnosis and time-to-treatment tilldelas 100 000 DKK. Projketledare: Bolette Dankert
  • Assessment of variations in monitoring of standardized cancer patient pathways tilldelas 100 000 DKK. Projektledare: Bolette Dankert
  • Mobilizing for a reform; a comparative study of the introduction of Cancer Patient Pathways in three Nordic countries tilldelas 15 000 DKK. Projektledare: Per Magnus Maehle
  • Cancer patient pathways in primary care tilldelas 50 000 DKK. Projketledare: Line Melby
  • Multidisciplinary treatment conferences in cancer care; granting equity of care in ovarian cancer? tilldelas 100 000 DKK. Projketledare: Mef Nilbert

Projekten kommer presenteras på nätverkets möte i Trondheim den 7 november. Ett möte som samlar verksamma inom forskning på området.

Nordic collaboration cancer care pathways är ett nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte i norden kring SVF. Regionala cancercentrum i samverkan är medlem i nätverket. Forskningsprojekten finansieras av Nordiska ministerrådet.

Awarded research project grants within research on pakkeforlob/cancer patient pathways (pdf, nytt fönster)

Nätverket Nordic collaboration cancer care pathways