Vårdprogrammet för njurcancer uppdaterat

Sidan publicerades 18 juni 2019

I vårdprogrammet har samtliga kapitel uppdaterats. Till exempel har behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom uppdaterats eftersom ett flertal nya läkemedel har godkänts, vilket har ändrat de rekommenderade behandlingarna.

Texten för systemisk behandling har skrivits om. Rekommendationer för kirurgisk behandling har också tydliggjorts, liksom rekommendationerna för radiologisk och histopatologisk utvärdering. Dessutom har kapitlet ”Omvårdnad och rehabilitering” kompletterats.

Nationellt vårdprogram njurcancer