Vårdprogrammet för sköldkörtelcancer är uppdaterat

Sidan publicerades 18 januari 2019

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har under 2018 genomgått en mindre revidering och publicerats i januari 2019.

Den viktigaste förändringen är att vårdprogrammet är anpassat till WHO 2017 och TNM version 8.

 • T3 har nu delats upp i T3a och T3b. T3a definieras så som tidigare (tumör större än 4 cm) men T3b kräver att tumören (om mindre än 4 cm) invaderar intilliggande muskulatur.  
 • Enligt nuvarande version räcker det att operatören anser att en formell central lymfkörtelutrymning utförts och att samtliga undersökta lymfkörtlar är tumörfria för att klassificera patienten som N0. Tidigare krävdes 6 tumörfria lymfkörtlar i centrala compartment för N0.
 • Begreppet minimal och massivt infiltrerande follikulär sköldkörtelcancer har fått nya definitioner: minimal invasiv, avkapslad angioinvasiv och massivt infiltrerande
 • Införande av follikulära tumörer som inte räknas som cancer men ska hanteras på MDK. Dessa är:
  • Hyaliniserad trabekulär tumör
  • Follikulär tumör av oklar malign potential
  • Väldifferentierad tumör av oklar malign potential
  • Icke-invasiv follikulär tyreoideatumör med ”papillary-like” kärnor (NIFT-P)

Ett underkapitel till ultraljudsdiagnostik har lagts till för att vägleda handläggningen av små tumörer med sonografisk malignitetsmisstanke. 

Omvårdnadskapitlen är utökade.

Ta del av nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer