Ny registerrapport för kronisk lymfatisk leukemi, KLL, publicerad

Sidan publicerades 21 januari 2019

Jämfört med tidigare rapport har den nya KLL-rapporten ett starkare fokus på överlevnadsdata. Intressanta data kan studeras vad gäller skillnader i överlevnad beroende på kön, ålder och region.

Det svenska KLL-registret publicerar nu registerrapport nummer tre som är en uppföljning efter tidigare rapport publicerad 2016.

Rapporten redovisar data på 5240 patienter med diagnos KLL som diagnostiserats mellan 2007 och 2016. Av dessa har 1543 blivit behandlingskrävande och har inrapporterade behandlingsformulär.

Rapporten, som skulle publicerats i januari 2018, försenades då det statistiska underlaget behövde uppdateras.  

– Det är av mycket stort intresse att noggrant kunna gå igenom rapporterade data under just aktuell period, eftersom det avspeglar behandlingar och resultat av dessa, fram till och med brytpunkten då nya preparat, Ibrutinib, Idelalisib och Venetoclax började införas, säger Mattias Mattsson, överläkare och registerhållare för Svenska KLL-registret på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Rapporten kan därför ses som en stark redovisning av perioden med behandling med kemoterapi och kemoimmunoterapi och vara en bas för kommande jämförelser med de nya behandlingarna som nu införs på bred front. Den bör också kunna vara ett underlag för en viktig diskussion avseende användande av diagnostiska metoder och analys av prognostiska markörer inför behandlingsstart över landet, säger han.

Nationell KLL-rapport diagnosår 2007-2016 (pdf, nytt fönster)

Nationellt kvalitetsregister kronisk lymfatisk leukemi