Möjlighet att föreslå vård för nationell nivåstrukturering

Sidan publicerades 9 januari 2019

Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå. Den 1 juli avvecklades rikssjukvårdsarbetet och RCC arbetar under 2019 tillsammans med Socialstyrelsen för att föra över arbetet med nivåstrukturering av cancervården.

Socialstyrelsen har beslutat att inhämta förslag på områden som är aktuella att sakkunnigbedöma för nationell högspecialiserad vård, från de nationella programområdena.

RCC i samverkan (nationellt programområde cancersjukdomar) har därför beslutat att göra en ny bred inventering av möjliga områden för nationell nivåstrukturering. Nationella vårdprogramgrupper, kvalitetsregisters styrgrupper, patientorganisationer, specialitetsföreningar med flera har bjudits in att lämna förslag senast 1 mars 2019.

Förslagen kommer att sammanställas av RCC i samverkan och överlämnas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer sedan att besluta vilka inkomna förslag som ska genomgå sakkunnigarbete och när detta kommer att ske under de kommande åren.

Mall för att lämna förslag på nationell högspecialiserad vård (worddokument)

Nivåstrukturering inom cancervården