Koll på läget – snabb återkoppling med resultat för 21 diagnoser

Sidan publicerades 25 januari 2019

Nu finns statistik i realtid om behandlingsresultat tillgängligt även för Myelom och Lymfom. Statistikverktyget ”Koll på läget” ger vårdpersonal stöd för verksamhetsuppföljning inom cancervård på den egna verksamheten.

Person framför skärm med kvalitetsregisterdata i Koll på läget

De elektroniska rapporterna vänder sig i första hand till verksamhetschefer eller annan sjukvårdspersonal och ger stöd för verksamhetsuppföljning och kvalitetsförbättring vid det egna sjukhuset eller kliniken. Den data som visas i Koll på läget uppdateras i realtid vid inrapportering i respektive kvalitetsregister.

– Snabb och enkel återkoppling av resultat till verksamheten är viktigt för att informationen i kvalitetsregistren ska kunna användas i vårdens förbättringsarbete. Att utveckla och förbättra lösningarna för utdata och statistik är prioriterat från både Regionala cancercentrum och kvalitetsregistren. Koll på läget är en viktig del i det arbetet, säger Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare inom cancer.

Tillgängliga kvalitetsregisterdata

Koll på läget finns idag tillgängligt med data för följande cancerdiagnoser och kvalitetsregister, listade i bokstavsordning:

 • Akut lymfatisk leukemi
  Blodcancerregistret, ALL
 • Akut myeloisk leukemi, inklusive akut oklassificerad leukemi, Blodcancerregistret, AML
 • Bröstcancer
  Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)
 • Bukspottkörtelcancer
  Nationellt register för cancer i pankreas och periampullärt
 • Cancer i lever, gallblåsa och gallvägar
  Svenska registret för cancer i lever och gallvägar (SweLiv)
 • Hudcancer
  Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom
 • Huvud- och halscancer
  Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer
 • Livmoderhals- och vaginalcancer
  Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, cervix
 • Livmoderkroppscancer
  Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, corpus 
 • Lungcancer
  Nationellt lungcancerregister
 • Lymfom
  Blodcancerregistret; Lymfom
 • Matstrups- och magsäckscancer
  Nationellt kvalitetsregister för esofagus- och ventrikelcancer (NREV)
 • Myelom
  Blodcancerregistret; myelom 
 • Njurcancer
  Nationella njurcancerregistret
 • Prostatacancer
  Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
 • Sköldkörtelcancer
  Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
  Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)
 • Urinblåsecancer
  Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer
 • Vulvacancer
  Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, vulva
 • Äggstockscancer
  Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, ovarial 

Ansök om tillgång till INCA

Koll på läget finns innanför inloggning på INCA-plattformen och redovisar den egna verksamhetens resultat för några utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med motsvarande värde för riket och fastställda målnivåer.

För många diagnoser går det även att jämföra de egna verksamhetens resultat med resultat från andra sjukhus eller regioner.

Logga in i INCA för att ta del av de interaktiva rapporterna
Läs mer om INCA och ansök om åtkomst