Nationella vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 1 februari 2019

Tre nationella vårdprogram går idag ut på remiss till profession och patientföreningar. Fyra vårdprogram går ut på remiss till regioner.

I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur synpunkter lämnas in.

Vårdprogram, remissrunda 1

  • Malignt melanom
  • Peniscancer
  • Urotelial cancer

Vårdprogram, remissrunda 2

  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Långtidsuppföljning efter barncancer
  • Njurcancer

Nationella vårdprogram på remissrunda 1 och 2

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.