Förändringar i SVF sedan årsskiftet

Sidan publicerades 5 februari 2019

Från årsskiftet 2018/2019 börjar nya versioner att gälla för tolv standardiserade vårdförlopp. Ändringarna är publicerade sedan tidigare men gäller från årsskiftet.

helena brändström– De flesta ändringar är förtydliganden som ska göra skrivningarna lättare att tillämpa. Men det finns några ändringar som får konsekvenser för till exempel kodningen, och dem är det bra att alla regioner uppmärksammar, säger Helena Brändström, nationell samordnare av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp.

I vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer finns ändringar som påverkar vilka som ska inkluderas i förloppet. I vårdförloppet för akut leukemi förlängs ledtiden till start av behandling med tre dagar och i några vårdförlopp finns nya koder för start av behandling. De nya koderna går redan nu att rapportera till SKL:s väntetidsdatabas.

Sammanställning av ändringar i SVF gällande från årsskiftet