Sju reviderade SVF publicerade

Sidan publicerades 16 december 2019

Sju standardiserade vårdförlopp (SVF) har uppdaterats under 2019 och är nu publicerade på webbplatsen för införande under 2020.

Ändringar i vårdförloppen

Huvuddelen av förändringarna är förtydliganden. I vårdförloppen för lymfom och KLL samt för livmoderhalscancer har ledtiderna ändrats. I vårdförloppet för lymfom och KLL finns också ett nytt kodningsalternativ för start av behandling samt ett tillägg under välgrundad misstanke.

Samtliga ändringar framgår i inledningskapitlet till respektive vårdförlopp. De större ändringarna finns även sammanfattade i dokumentet nedan.

Ändringar i SVF från årsskiftet 2019/2020 (pdf, nytt fönster)

Kommande revideringar av SVF

Från och med 2020 kommer alla SVF att ses över i samband med att de nationella vårdprogrammen för respektive diagnos uppdateras. Vid behov av uppdateringar kommer vårdförloppet och vårdprogrammet för en diagnos att gå på remiss tillsammans.

Under 2019 har alla SVF gåtts igenom av en primärvårdsgrupp som har lämnat synpunkter på konsekvens och tillämpbarhet i enskilda diagnoser. Dessa synpunkter kommer att hanteras i samband med nästa revidering.

Ändringar i vårdförlopp