Risken för cancer ökar med åldern

Sidan publicerades 20 december 2019

Det är betydligt fler som insjuknar än som dör i cancer. De flesta som insjuknar är drygt 70 år och risken att insjukna är större ju äldre man blir. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

År 2018 fick drygt 63 000 personer diagnosen cancer i Sverige, medan motsvarande siffra för 2017 var 61 000.

Under 2018 diagnostiserades drygt 7 800 kvinnor med bröstcancer och 1 400 dog i sjukdomen. Cirka 10 900 män diagnostiserades med prostatacancer och drygt 2 300 dog i sjukdomen under samma år.

– Den cancerform som orsakade flest dödsfall 2018 var lungcancer. Drygt 1 800 kvinnor och ungefär lika många män dog i sjukdomen förra året, säger Niklas Toorell, statistiker vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Insjuknande i cancer ökar med åldern

Risken att insjukna i cancer är större ju högre upp i åldern man kommer. Den vanligaste åldern vid insjuknande är drygt 70 år. Anledningen är att antalet personer i varje åldersklass avtar ganska snabbt efter 70 år så som befolkningens åldersstruktur ser ut idag. De flesta dödsfall med cancer som underliggande dödsorsak inträffar mellan 70 och 85 års ålder. 

Cancer i sköldkörtel och testiklar ökar

Två cancerformer som ökat markant över tid, utan känd förklaring, är cancer i sköldkörtel och testiklar. Sköldkörtelcancer ökar framförallt bland kvinnor.

Det är cirka tre gånger vanligare att insjukna i testikelcancer i dag än på 1960-talet. Sjukdomen drabbar i huvudsak förhållandevis unga män i åldern 30-34 år. Överlevnaden i sjukdomen har förbättrats avsevärt över tid.

Drygt 63 000 personer diagnostiserades med cancer 2018, Socialstyrelsen