Kvalitetsregister för inkontinensimplantat driftsatt

Sidan publicerades 19 december 2019

På luciadagen, den 13 december, driftsattes Inkontinensimplantatregistret (IIR) som är en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR). IIR innehåller uppgifter om operationer med implantat mot urininkontinens.

De flesta som registreras i IIR har genomgått radikal prostatektomi på grund av prostatacancer, men även personer med annan orsak till urinläckage registreras.

Ändamålet med IIR är att utveckla och säkra vårdens kvalitet genom att samla in, bearbeta och återrapportera data om åtgärder och resultat av vården av patienter som på grund av betydande urinläckage genomgått en operation med insättande av implantat.

Liksom för övriga kvalitetsregister är deltagandet frivilligt och patienten kan begära att uppgifterna i registret raderas.

Inkontinensimplantatregistret (IIR)