Koordinatorer ska underlätta införande av patientöversikter

Sidan publicerades 19 augusti 2019

Det nationella projektet för införande av patientöversikter i cancervården pågår för fullt. Nästa steg i arbetet är att rekrytera koordinatorer som ska stödja de diagnosspecifika arbetsgrupperna vid införandet av patientöversikterna på kliniker.

Patientöversikter i cancervården

RCC i samverkan utvecklar en ny gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Projektet som föregåtts av flera förstudier och pilotsystem startade sommaren 2018 och innefattar diagnosanpassningar för de åtta cancerdiagnoser som medverkar.

I projektet ingår införandestöd till kliniker vid implementering av patientöversikterna. För att underlätta införandet på klinikerna ska varje diagnosarbetsgrupp ha en koordinator till sitt förfogande. För prostatacancer finns sedan tidigare en koordinator på plats, men rekrytering av ytterligare sju koordinatorer kommer att pågå under hösten.

– Att arbeta som koordinator för en diagnosgrupps patientöversikt är väldigt inspirerande och utvecklande. Som koordinator får du möjlighet att samarbeta med flera olika yrkeskategorier och ha många olika arbetsuppgifter, vilket gör att den ena dagen ofta inte är den andra lik, säger sjuksköterskan Nina Hageman som är koordinator för prostatacancer.

Stöd till arbetsgruppen

Koordinatorn kommer fungera som stöd till diagnosens arbetsgrupp i framtagande och genomförande av implementeringsplanen för patientöversikten för diagnosen. Detta innebär kontakt med kliniker inför, under och efter införandet.

På klinikerna ska koordinatorn stödja verksamhetscheferna och medarbetare vid planering, utbildning och implementering av patientöversikten.

Mer information om uppdraget som koordinator samt information om ansökan hittar du via länken nedan.

Koordinatorer – nationellt införandestöd vid införande av patientöversikter

Mer information om projektet: Införandeprojekt, patientöversikter