Ny patientanpassad statistik om gynekologisk cancer

Sidan publicerades 15 augusti 2019

Nu finns statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna, för åren 2013–2017, som anpassats för patienter och närstående tillgänglig.

Aktuell statistik presenteras för livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, äggstockscancer och vulvacancer. 

Statistiken presenteras årligen och har tagits fram från det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer i samarbete med patientorganisationerna Nätverket mot gynekologisk cancer och Gynsam med målsättningen att innehållet ska vara lätt att förstå. För information om din sjukdom ska du i första hand vända dig till din vårdgivare.

Den statistik som visas är nationella data för:

  • Relativ överlevnad per diagnos
  • Relativ överlevnad per stadium i respektive diagnos
  • Åldersfördelning vid insjuknande per diagnos
  • Primärbehandling uppdelad på stadium vid respektive diagnos


Gynekologisk cancer i siffor, statistik för patienter, närstående och allmänhet.