Reviderat vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Sidan publicerades 25 april 2019

Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Vårdprogrammet för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör är reviderat. Det har genomförts smärre förändringar sedan föregående version från 2018.

Uppdaterade rekommendationer för systemisk checkpointhämmarbehandling och riktlinjer för alkohol i samband med kirurgi samt urinvägscytologi har tillkommit. Dessutom har rekommendationer för rehabilitering och uppföljning tydliggjorts. Den multidisciplinära terapikonferensen (MDK) har fortsatt stor betydelse för att optimera patientens behandlingsrekommendation och i föreliggande vårdprogram har tillkommit att även patienter med fjärrmetastatisk sjukdom, både primärt och i återfallssituationen, bör diskuteras på MDK mot bakgrund av att det finns nya systemiska behandlingsalternativ att tillgå.

Riktlinjer ges för behandling för stora patientgrupper men i vissa fall råder fortfarande oklarheter om vad som är optimal behandling. Riktlinjerna ska därför enbart ses som rekommendationer till en individuell patientanpassad terapi som ges i samråd med patienten.

Nivåstrukturering

Cystektomi har sedan 2017-01-01 en regional nivåstrukturering. En centralisering av ingreppet har skett till ett centra per sjukvårdsregion, vilket i praktiken för närvarande är nio sjukhus i Sverige.

Nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör