På väg mot kortare väntetider i cancervården

Sidan publicerades 2 april 2019

Införandet av standardiserade vårdförlopp har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. Det konstaterar Socialstyrelsen, som i form av tre delrapporter nu har presenterat sin uppföljning av införandet av SVF i cancervården.

Socialstyrelsen har sedan SVF-införandet startade 2015 haft i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik.

I sina slutrapporter till regeringen konstaterar myndigheten att SVF har bidragit till att väntetiderna till utredning inom många diagnoser har kortats under satsningens gång och att det finns flera exempel på att väntetiderna kortats betydligt. För flera cancerformer har också skillnader i väntetider mellan såväl patienter och regioner minskat något, vilket tyder på att utredningstiderna blivit mer likvärdiga.

Förbättringen gäller dock inte alla diagnoser. För några enstaka cancerformer har utredningstiderna tvärtom ökat något. Socialstyrelsen konstaterar dock att införandet skapat förutsättningar för en mer likvärdig vård i hela landet och att patienternas ställning därmed har förbättrats.

Socialstyrelsens nyhet På väg mot kortare utredningstider inom cancervården

Standardiserade vårdförlopp l cancervården – Sammanfattning och samlad bedömning, (pdf i nytt fönster)

Väntetider, patientperspektiv och strävan mot en jämlik cancervård, Slutrapport del 1, 2019

Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter, Slutrapport del 2, 2019