Vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancer

Sidan publicerades 24 september 2018

Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) beslutade den 21 september att Norra sjukvårdsregionen ska ha ett vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancersjukdomar. Värdskapet ska vara vilande så länge staten fortsätter sin satsning på att förbättra cancervården via överenskommelser med SKL.

Det vilande värdskapet innebär att Norra sjukvårdsregionen och RCC ska förbereda sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar RCC på som tidigare och har kvar sin nationella samordning och sitt nationella stöd vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Styrgruppen för SKS utser ett vilande regionalt värdskap för programområdet cancersjukdomar redan nu för att den anser att det ger goda möjligheter för en smidig övergång om statens satsningar upphör.

– På så sätt kan programområdet cancersjukdomar, det vill säga regionala cancercentrum, upprätthålla och fortsätta att utveckla arbetet de gör för en god, jämlik och kunskapsbaserad vård, säger Mats Bojestig, styrgruppsordförande.

Läs mer om SKS beslut om att fördela processtödet för samtliga nationella programområden på SKL.se