Patientenkäter ska förbättra vården vid huvud- och halscancer

Sidan publicerades 28 september 2018

Under två år kommer alla patienter som insjuknar i huvud-och halscancer i Sverige att få svara på så kallade PREM-enkäter, med frågor om hur de upplever vården. Målet är att förbättra vård och uppföljning av huvud- och halscancer.

Frågorna skickas ut till alla patienter fyra månader efter diagnos, från och med 2018.

– Det kan finnas saker som är jätteviktiga för patienten, som jag som läkare har svårt att uppfatta. Och så tror jag att det är för andra personalkategorier också. Vi jobbar i våra egna spår och möter inte alla delar i vården på det sättet patienterna gör, säger Eva Hammerlid, ÖNH-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och tillträdande registerhållare för nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer, som står bakom undersökningen.

Ska även mäta livskvalitet

PREM (Patient Reported Experience Measures) mäter patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården. Enkäterna innefattar till exempel frågor om delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. 

Eva Hammerlid.– Det är viktigt att efterfråga patienternas upplevelser och att göra det på ett systematiskt sätt. Då kan man se om många patienter har liknande erfarenheter och ha det som grund för förbättringsarbeten. Till exempel kommer vi att fråga om de har fått möjlighet att träffa kontaktsjuksköterska och hur de har upplevt bemötandet, säger Eva Hammerlid.

Senare i höst påbörjas även utskick av PROM-enkäter till patienter som fått diagnosen munhålecancer. PROM (Patient Reported Outcome Measures) mäter patientens hälsorelaterade livskvalitet, det vill säga hur vardagen fungerar och vilka eventuella symtom och problem man upplever efter behandling. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att undersöka förekomsten av extrem trötthet, eller fatigue som det också kallas.

Viktigt med klinisk förankring

De flesta nationella kvalitetsregister inom cancervården har nu infört PROM- eller PREM-variabler, antingen permanent eller som pilotprojekt, enligt Helena Tufvesson Stiller på Regionalt cancercentrum sydöst som är nationell projektledare.

­– Det är väldigt positivt! Patientenkäter är ett bra sätt att få fram ett underlag för att kunna utveckla vården. Men det är viktigt att man har en god förankring i sjukvården och att ge återkoppling, både till patienterna och vården, säger Helena Tufvesson Stiller.

Även Eva Hammerlid är inne på ett liknande spår.

– Enkäter och undersökningar är populära just nu. Men det är viktigt att man inte bara redovisar resultaten, utan att man verkligen använder dem till förbättringsarbeten både lokalt, regionalt och nationellt.

Text: Karin Allander

Patientrapporterade mått, PROM och PREM
Om huvud- och halscancer