Kvalitetsrapport påvisar förbättring i prostatacancervården

Sidan publicerades 17 september 2018

Den nationella kvalitetsrapporten för prostatacancer för 2017 är publicerad och visar på en positiv utveckling för sjukvården inom prostatacancer.
- Vi drar slutsatsen att prostatacancersjukvården sakta men säkert förbättras i Sverige, säger David Robinson, processledare prostatacancer i sjukvårdsregion Sydöst.

Nationella prostatacancerregistret (NPCR) samlar varje år in en mängd variabler för att mäta kvaliteten i vården för män som drabbas av prostatacancer. Ur Socialstyrelsens riktlinjer för prostatacancersjukvård har tio kvalitetsindikatorer valts ut, vilka presenteras i avsnittet "Koll på läget" i rapporten (sidorna 24-69).

Genom att slå ihop dessa variabler får vi en bild av hur varje klinik klarar sig jämfört med övriga Sverige. Variablerna mäts i procent, där hundra procent är maximalt för alla sammanslagna variabler. För urologin var medelprocenten 41,5 procent år 2016, vilket steg till 46,4 procent för 2017. Motsvarade siffror för onkologin var 58,5 procent år 2016, vilket steg till 59,8 procent för 2017.

Rapporten i sin helhet hittar du via länken nedan.

Prostatacancer, Nationell kvalitetsrapport för 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)