Huvud- och halscancerpatienter gillar e-MVP

Sidan publicerades 26 september 2018

Tema cancer vid Nya Karolinska Sjukhuset erbjuder nu patienter med huvud- och halscancer en elektronisk Min vårdplan. Kontaktsjuksköterskorna tycker att e-MVP är lätt att arbeta i och patienterna verkar uppskatta att den är digitalt tillgänglig. Fler verksamheter runt om i landet ligger i startgroparna för ett införande.

Sedan i juni har Tema cancer vid Nya Karolinska Sjukhuset startat upp elektroniska vårdplaner till 17 huvud- och halscancerpatienter på kliniken. Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via plattformen Stöd och Behandling på 1177.se.

Klinikpersonalen konstaterar att patienterna efterfrågar den elektroniska vårdplanen och att de flesta som tackat ja till att använda en sådan också är aktiva användare. 

Ny kommunikationskanal

De elektroniska vårdplanerna innebär en ny kommunikationskanal mellan vården och patienterna. Vissa frågor är lättare att ta i skrift – även för personalen – och patienterna uppskattar att kunna skriva ner sin fråga när som helst på dygnet.

– Men de flesta ringer fortfarande om de vill något, säger kontaktsjuksköterskan Annalena.

Ta små steg i början

Ett tips hon och kollegan Helena, som är samordnande kontaktsjuksköterska, vill skicka med till andra som ska börja införa e-MVP är att inte göra det så komplicerat i början.

– Börja i det lilla, med det material ni känner er bekväma med, så kan ni lägga till formulär och aktivitetsplaner allteftersom, säger Helena.

Fler verksamheter på gång

Fler verksamheter runt om i landet ska påbörja införandet av e-MVP. Mer om det finns i det senaste nyhetsbrevet från stödprojektet.

e-MVP informationsblad nr 6 2018 (pdf)