Fortsatt nej till screening för prostatacancer

Sidan publicerades 23 oktober 2018

Socialstyrelsen rekommenderar, efter avslutad remissperiod, att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov.

Det avgörande för Socialstyrelsens ställningstagande är att deras bedömning fortfarande landar på att nyttan med screeningen inte tydligt överväger de negativa effekterna på befolkningsnivå.

Vetenskapliga underlagen behöver kompletteras

För att Socialstyrelsen ska kunna ta förnyad ställning till frågan om screening med PSA-prov kompletterat med annat test före vävnadsprovtagning, menar myndigheten att det vetenskapliga underlaget behöver kompletteras.

Socialstyrelsen anser också att resultat från pågående studier som väntas under de närmaste åren skulle kunna få betydelse vid en ny bedömning.

Nu ser myndigheten över formerna för hur och när ett nytt underlag, som kan ligga till grund för en ny bedömning, kan tas fram.

Socialstyrelsens rekommendation om screening för prostatacancer