NT-rådet och RCC snabbar på för nobelprisad teknologi

Sidan publicerades 24 oktober 2018

PD1-hämmare och PD-L1-hämmare är läkemedel som används vid många olika former av cancer, bland annat hudcancer och lungcancer. De verkar genom att hämma immunförsvarets bromsmekanismer. Nu prövar NT-rådet tillsammans med regionala cancercentrum en ny arbetsmodell för att introduktionen av dessa nya läkemedel ska bli så effektiv som möjligt.

Freddi Lewin, överläkare, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet, varför kommer ni med denna nya process nu?Freddi Lewin

− Det kommer nya läkemedel av den här typen i en rasande fart. Vi förväntar oss också att många av de PD1- och PD-L1-hämmare som redan finns i Sverige snart får nya indikationer, vilket innebär att de kan användas för fler typer av cancer. Vi gör det här nu för att garantera en snabbhet i värderingen av de nya läkemedlen och indikationerna. På det sättet använder vi samhällets resurser för värdering av nya läkemedel på bästa sätt och ökar förutsättningarna för att patienter som behöver de här medicinerna får dem så snabbt som möjligt.

Vad är det som är nytt i denna process?

− När det kommer nya indikationer för ett av dessa läkemedel så har vi möjlighet att avstå från den hälsoekonomiska värderingen som vi annars skulle ha uppdragit åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att utföra. Istället samarbetar vi med vårdprogramgrupperna inom organisationen för regionala cancercentrum. De har ju redan litteraturen klart för sig och kan för många nya indikationer snabbt bedöma ett läkemedels effekt i förhållande till annan, sedan tidigare rekommenderad, behandling.

Kommer detta att göra så stor skillnad?

− Ja, med tanke på hur många läkemedel och indikationer det är frågan om kommer detta att underlätta för NT-rådet och nationellt ordnat införande att få fram rekommendationer snabbare. Upptäckten av den här mekanismen i immunförsvaret är ett forskningsgenombrott som belönas med Nobelpriset i medicin i år och det är fantastiskt att vi nu har tillgång till läkemedel som bygger på den upptäckten. Vid många cancerformer är detta värdefulla läkemedel, och det finns en stor förväntan från patienterna på att de här läkemedlen ska utvärderas och snabbt komma i klinisk användning.

Text: Karin Nordin, kommunikationsansvarig NT-rådet

NT-rådet snabbar på för nobelprisad teknologi, Janusinfo 2018-10-18