Vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Sidan publicerades 23 november 2018

Det nationella vårdprogrammet för Akut myeloisk leukemi (AML) har under 2018 genomgått en medelstor uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan vid möte 21 november 2018. De tre viktigaste förändringarna jämfört med föregående version som kom ut i september 2016, är följande:

  • Next-generations-sequencing (NGS) med genmutationspanel bör ingå i primärutredningen av alla patienter med AML utom i de fall behandlingsintentionen är rent palliativ.
  • Tydligare rekommendationer för hur och när measurable residual disease (MRD) ska analyseras samt hur analysresultaten ska utnyttjas i klinisk praxis.
  • Hos patienter under 70 år med FLT3--positiv AML rekommenderar vi tillägg av kinashämmaren midostaurin (Rydapt) i induktions- och konsolideringsbehandlingen.

Akut myeloisk leukemi är en grupp av allvarliga sjukdomar i blodbildande celler i benmärgen, som drabbar cirka 350 vuxna svenskar per år. AML kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare hos äldre och personer med andra blodsjukdomar eller som tidigare behandlats med cytostatika för annan sjukdom.

Data från det nationella AML-registret visar förbättrade resultat där mer än hälften av de yngre patienterna botas, medan prognosen för äldre är betydligt sämre, även om många får en värdefull sjukdomsfri tid efter diagnos. Många nya läkemedel är under utveckling, varför det är angeläget att patienter om möjligt deltar i kliniska studier.

Det nationella vårdprogrammet för AML