Utbildning om levnadsvanor för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 14 november 2018

I slutet av november arrangeras årets sista regionala utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor på temat hälsosamma levnadsvanor. Dagarna äger rum i Umeå och Göteborg och är en del av ett nationellt utbildningsprojekt för kontaktsjuksköterskor.

Den nationellt upplagda utbildningen ska sprida de kunskapsbaserade råd som tagits fram om hälsosamma levnadsvanor till personer med cancersjukdom, som ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

– Kontaktsjuksköterskor har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet med cancerpatienter. Kontaktsjuksköterskans uppdrag att följa och stödja patienten genom hela vårdkedjan ger unika möjligheter att initiera, ge och följa upp återkommande rådgivande samtal, säger Bodil Westman, projektledare för utbildningssatsningen.

Utbildningstillfällena vänder sig till kontaktsjuksköterskor verksamma i respektive sjukvårdsregion och är spridda över hela landet De inleddes i Stockholm och Visby i våras, hölls i Västerås förra veckan och fortsätter i Lund imorgon. Årets två sista möjligheter ges i Umeå och Göteborg i slutet av månaden.

– 30 procent av all cancer kan förebyggas med rökstopp, ökad fysisk aktivitet, förbättrade kostvanor och minskad alkoholkonsumtion, fortsätter Bodil. Dessutom är hälsosamma levnadsvanor viktigt för att lindra biverkningar under och efter cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.

Sjuksköterskor i cancervård initierade projektet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, och genomför de regionala utbildningsdagarna tillsammans med Regionala cancercentrum.

Återstående utbildningsdagar