Ny kvalitetsrapport för peniscancer

Sidan publicerades 15 november 2018

Årsrapporten från Nationella peniscancerregistret (NPECR) har publicerats. Rapporten avser åren 2012–2017 och omfattar 1018 patienter.

Täckningsgraden i registret är fortsatt god, och uppgår till 98 procent. Peniscancer är en av urologins ovanligaste maligna sjukdomar, och registret omfattar idag 2559 patienter. Incidensen av sjukdomen har stigit något sedan slutet av 1990-talet.

– Medianåldern bland patienter är 68 år och majoriteten har lokaliserad sjukdom vid diagnos. De flesta patienter behandlas kirurgiskt och vid lokalt mindre avancerad sjukdom huvudsakligen med organbevarande metoder, säger Peter Kirrander, urolog vid Universitetssjukhuset i Örebro och ordförande i NPECR.

Följsamheten till riktlinjer avseende diagnostisk och kurativ lymfkörtelkirurgi, vilket förbättrar överlevnaden, ser ut att öka över tid. Följsamheten avseende anmälan till nationell multidisciplinär konferens (MDK) var 80 procent under 2017. Väntetiderna och inrapporteringshastigheten till kvalitetsregistret uppfyller inte målsättningen.

Ta del av hela kvalitetsrapporten via länken nedan.

Peniscancer – Nationellt kvalitetsregister