Interaktiv onlinerapport från tre kvalitetsregister

Sidan publicerades 19 november 2018

Nu finns interaktiva onlinerapporter tillgängliga med data från nationella kvalitetsregister för ytterligare tre cancerdiagnoser; huvud- och halscancer, myelom, samt cancer i lever och gallvägar.

skärmbild från onlinerapportI de interaktiva onlinerapporterna kan läsaren själv skräddarsy rapporter med utvald information. Det går att välja exempelvis vilket diagnosår man vill se data för samt om man vill se data för en längre period eller uppdelat på diagnosår. Det går även att välja om statistiken ska visas som kolumndiagram, i tabellform eller som tidstrend.

Ta del av rapporterna

Interaktiv onlinerapport från nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer
Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) på INCA-plattformen 2018-09-20.

Interaktiv onlinerapport från nationellt kvalitetsregister för myelom
Rapport baseras på datauttag från Svenska Myelomregistret (SMR) på INCA-plattformen 2018-11-06 och innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december 2017. 

Interaktiv onlinerapport från nationellt kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar
Rapporten baseras på datauttag från Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv) på INCA-plattformen 2018-09-04.