Förslag om förlängd cancersatsning i övergångsbudgeten

Sidan publicerades 15 november 2018

I den budgetproposition som övergångsregeringen offentliggjort nu på morgonen ingår att medel som tidigare avsatts för insatser inom cancervården under perioden 2015-2018 tillförs även 2019.

Under perioden 2015 - 2018 har det inom anslaget för hälso- och sjukvård avsatts 500 miljoner kronor per år för insatser inom cancervården. I tidigare budgetpropositioner har det aviserats att satsningen avslutas 2018.

En av principerna för övergångsregeringens utformning av budgetpropositionen har dock varit att påbörjade åtaganden ska fullföljas med finansiering under 2019. De principer som tillämpats vid utformningen av propositionen innebär att medel för insatser inom cancervården tillförs även 2019.

– Än så länge är vi ju en bra bit från målen för arbetet med att korta väntetiderna, så jag ser försiktigt positivt på att detta ger oss möjligheten att fortsätta det viktiga arbetet. Vi vet ju ännu inte om det blir den här budgeten som gäller nästa år, så vad det betyder i praktiken och vad det kommer att innebära när vi väl får en ny regering återstår att se, säger Beatrice Melin, ordförande för RCC i samverkan.

Riksdagspartierna kan fram till den 30 november lägga fram egna budgetmotioner till riksdagen. Beslut om statsbudgeten för 2019 ska tas i riksdagen senast den 12 december. Då en ny regering tillträtt kan denna lägga fram ändringspropositioner till riksdagen för att göra justeringar i budgeten.