Cancer under graviditeten – ny vägledning på remiss

Sidan publicerades 19 november 2018

Att drabbas av cancer under graviditeten är ovanligt och de flesta som arbetar i cancervården kommer kanske aldrig att möta en gravid cancerpatient. Men om situationen uppstår är det viktigt att bilda team med kollegor som har mer erfarenhet. Som en ingång i arbetet finns nu en första version av en vägledning för att utreda och behandla gravida cancerpatienter. Vägledningen är på remiss till den 15 januari.

Under 2018 har RCC haft i uppdrag att ta fram ett underlag för att öka kunskapen kring hur cancerdiagnostik och cancerbehandling kan genomföras hos gravida patienter. Nu publiceras en första version av en vägledning.

– Målet är att den här vägledningen ska kunna fungera som kunskapsbas för alla som kommer i kontakt med en gravid cancerpatient, säger Helena Brändström, nationell samordnare av nationella vårdprogram och den som har lett arbetet med att ta fram vägledningen.

Vägledningen vänder sig till personal inom till exempel mödravården, barnhälsovården, primärvården och andra discipliner, men den kan även fungera som stöd för de personer som ska ingå i det behandlande teamet och som inte har tidigare erfarenhet av situationen. För dem måste vägledningen kompletteras med information ur de diagnosspecifika vårdprogrammen och eventuellt även ur internationella riktlinjer.

Viktigt med stor spridning

Vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp som till stora delar liknar det team som bör bildas kring en patient, men alla discipliner har inte kunnat närvara och därför är det viktigt att många vill bidra med sina erfarenheter genom att lämna remissvar. Det är också värdefullt att få veta vilka frågor som fortfarande är obesvarade och vilka områden som eventuellt har blivit förbisedda.

– Vi hoppas att remissversionen får ordentlig spridning, så att vi får en bra bild av vad som behöver kompletteras innan vägledningen är klar, säger Helena Brändström.

Vägledningen är framtagen på uppdrag av regeringen, som en del i överenskommelsen för kvinnors hälsa 2018. I ett nästa steg kommer en patientinformation att tas fram i samarbete med 1177 Vårdguiden.

Vägledning Cancer under graviditet (pdf, nytt fönster)