Nationellt vårdprogram myelom uppdaterat

Sidan publicerades 23 mars 2018

Det första nationella vårdprogrammet för myelom togs fram 2016. Den senaste reviderade versionen fastställdes i februari 2018.

Den nya versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Definitionen av symtomatiskt myelom har ändrats, för samstämmighet med internationella riktlinjer. Som en följd av definitionsändring rekommenderas MR vid primärutredning av asymtomatiskt myelom.

  • Rekommendationer för bilddiagnostik har ändrats till att i första hand tillämpa datortomografi för skelett istället för slätröntgen.

  • Rekommendationer i primärbehandling och återfallsbehandling har ändrats med nya tillämpningar av äldre läkemedel samt införande av nya läkemedel.


Gällande nationellt vårdprogram myelom