Cancerdagen Almedalen – för sjunde året i rad!

Sidan publicerades 3 maj 2018

Hur ska vi rösta för att få fortsatt bra cancervård? Det tänker RCC i samverkan ta reda på i det första seminariet av två under årets Cancerdag i Almedalen. Därefter ställer vi frågan om det går att få effektivare läkemedelsanvändning till lägre kostnader om alla inblandade aktörer på läkemedelsområdet kan gå lite mer i takt med varandra.

Tisdag förmiddag den 3 juli bjuder Regionala cancercentrum i samverkan in till två högaktuella seminarier.

Att valåret 2018 också är det fjärde och sista året för statens nuvarande satsning på cancerstrategin gör det förstås extra angeläget för RCC att få veta hur partierna vill agera i fortsättningen om de får bilda regering efter valet.

Två partier vill satsa 500 miljoner per år

Regeringen, (S) och (M) har ju aviserat fortsatt statligt stöd till cancervården. Men vad vill övriga partier? Kan blocken fortsätta hålla sams om en eventuell fortsatt cancersatsning, så som det hittills varit under alla åren med cancerstrategin?

Svaren hoppas vi ska komma under cancerdagens första seminarium som leds av RCC-chefen i Norr, Anna-Lena Sunesson.

Rätt medicin till rätt patient i rätt tid

Många aktörer har intressen i vilka läkemedel som används, hur de används, till vilka kostnader och med vilka effekter. Men hur väl fungerar egentligen dagens processer och modeller för införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel? Och hur samtrimmade är vi som är involverade i dem? Kan vi uppnå bättre effekter till lägre kostnader om vi får till en tydligare rollfördelning och ett starkare gemensamt ansvar?

Med medverkan av representanter från några av aktörerna på området och under ledning av Johan Ahlgren, chef vid RCC Uppsala Örebro, ska det andra seminariet utforska om det går att hitta nya former för samverkan och medkraft – en angelägenhet för alla berörda intressenter.