Interaktiv onlinerapport från kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer

Sidan publicerades 15 maj 2018

Nu finns en ny interaktiv onlinerapport med data från nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer (tyreoidea) tillgänglig med patientdata för diagnosår 2016 som rapporterats in t o m september 2017.

I den interaktiva onlinerapporten kan läsaren själv skräddarsy rapporter med utvald information. Det går att välja exempelvis vilket diagnosår man vill se data för samt om man vill se data för en längre period eller uppdelat på diagnosår. Det går även att välja om statistiken ska visas som kolumndiagram, i tabellform eller som tidstrend.

Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacaner på INCA platformen 2017-09-18.

Interaktiv onlinerapport för nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer (tyreoideacancer)