Nationellt vårdprogram malignt melanom uppdaterat

Sidan publicerades 15 juni 2018

Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2018.

Den nya versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande punkter:

  • Evidensgraderingen har ändrats till GRADE.
  • Stadieindelningen har uppdaterats avseende samtliga delar inom TNM.
  • Rekommendationen avseende att avstå lymfkörtelutrymning vid sentinel node positivt stadium III melanom har reviderats baserat på nya studiedata.
  • Kapitlet om systemisk onkologisk behandling har uppdaterats avseende adjuvant systemisk behandling och behandling vid CNS metastaserat melanom.
  • SVF för hudmelanom reviderades hösten 2017 utifrån de ändringar som tillkommit inom vårdprogrammet.
  • Uppdaterade bilagor: Ögonmelanom, Mukosala melanom, Handläggning av familjärt melanom.
  • Ett fördjupningskapitel om radiologisk diagnostik har tillkommit.

Nationellt vårdprogram malignt melanom.