Införandet av e-MVP i gång!

Sidan publicerades 21 juni 2018

Som första verksamhet har Tema Cancer på Nya Karolinska Sjukhuset börjat erbjuda en elektronisk Min Vårdplan till en del cancerpatienter. Fler verksamheter runt om i landet ligger i startgroparna. Och från oktober ska blir det möjligt att överföra en e-MVP mellan olika vårdgivare.

– Sedan vecka 21 erbjuds alla huvud- och halscancerpatienter vid Nya Karolinska en e-MVP. Än så länge har bara ett begränsat antal av dem tackat ja, så det är för tidigt att säga något om vad de tycker, säger Lina Sarv, projektledare för det nationella införandeprojektet.

Enligt det senaste informationsbladet från projektet är ett knappt tiotal ytterligare verksamheter igång med att införa e-MVP. Och ännu fler överväger att följa efter.

Nationella vårdplansmallar

Införandeprojektet har fått i uppdrag av RCC i samverkan att ta fram nationella vårdplansmallar för sex diagnoser. Det handlar om lung-, bröst-, prostata-, penis-, huvud- och hals- samt tjock- och ändtarmscancer.

De nationella mallarna behöver därefter kompletteras med regional och lokal information beroende på behov och önskemål.

Leveransplan

Sedan den 1 juni är det möjligt för kontaktsjuksköterskan att välja vilka sidor som ska visas för patienten i vårdplanen, så att den blir individanpassad.

– Och från oktober kommer man kunna överlämna vårdplanen till andra vårdgivare så att vårdplanen kan följa med patienten genom cancerprocessen, säger Lina Sarv, och lägger till att detta är en mycket efterlängtad möjlighet bland både patienter och kontaktsjuksköterskor.

Till sidan med informationsbladet med leveransplan, juni 2018