Allt fler överlever sin cancerdiagnos

Sidan publicerades 14 juni 2018

Även om allt fler insjuknar i cancer, är trenden att betydligt fler överlever sin cancerdiagnos. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar. Det visar två nya rapporter som presenterar aktuell statistik om cancer.

Idag ges den sjunde upplagan av Cancer i siffror ut där aktuell statistik för olika cancersjukdomar presenteras. Rapporten är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Cancerfonden. Av siffrorna framgår att närmare 70 procent av alla som får en cancerdiagnos i dag överlever. För tio år sedan var överlevnaden 59 procent för män och 62 procent för kvinnor.

För vissa cancersjukdomar har överlevnaden till och med ökat dramatiskt. För kvinnor har den relativa 10-årsöverlevnaden i lungcancer ökat från 11 till 17 procent. För lymfom har 10-årsöverlevnaden gått från cirka 50 procent för båda könen, till 61 procent för män och 65 procent för kvinnor på tio år.

– Det är positivt att överlevnaden är bättre, men vi har mycket kvar att göra i många typer av cancer, säger Beatrice Melin, cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan. 

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018

Även Hälso- och sjukvårdsrapporten som ges ut av SKL visar att fler överlever sin cancersjukdom. Den relativa överlevnaden efter en cancerdiagnos har ökat över tid för de fem diagnosgrupperna bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer samt för lungcancer.

Rapporten är den första i en årligen återkommande serie som beskriver den aktuella utvecklingen i den svenska hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data. Rapportens öppna kvalitetsjämförelser är tänkt att användas som ett stöd för landstingens och regionernas arbete med kvalitetsförbättringar i hälso- och sjukvården.