Vårdförlopp för hudmelanom uppdaterat

Sidan publicerades 4 januari 2018

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom är uppdaterat. Uppdateringen innebär bland annat förtydliganden om välgrundad misstanke och utredningsförlopp.

Tre förtydliganden vad gäller välgrundad misstanke har införts:

  • Stark klinisk misstanke innebär att syftet är att bekräfta melanom, inte att utesluta melanom.
  • Histopatologiskt fynd gäller även melanommetastaser.
  • Misstanke om ny primärtumör ska även hos uppföljningspatient starta nytt SVF, men inte misstanke om recidiv under pågående uppföljningskontroller.

Utredningsförlopp och ledtider

Nytt i uppdateringen är ett förtydligande av att vårdförloppet avslutas i samband med utvidgad excision om portvaktskörteldiagnostik inte utförs.

Det har också införts ett förtydligande av att patienter som inte ska genomgå lymfkörtelutrymning eller onkologisk behandling utan ska följas enligt uppföljningsprogram ska avslutas med koden exspektans. Koden ska sättas vid datum för beslut om detta tillsammans med patienten (återbesöket).

Samtliga ändringar jämfört med tidigare versioner finns listade i introduktionen till vårdförloppsbeskrivningen.

Standardiserat vårdförlopp hudmelanom