Danska SVF-patienter remitteras oftast från primärvården

Sidan publicerades 25 januari 2018

Sundhedsdatastyrelsen i Danmark har undersökt vem som hänvisar cancerpatienter till standardiserade vårdförlopp och i vilken utsträckning ledtiderna följs.

De standardiserade vårdförloppen (SVF) i Sverige har införts efter den danska modellen med så kallade pakkeforløb.

I Sundhedsdatastyrelsens undersökning framkom det bland annat att det i stor utsträckning är primärvårdsläkaren som remitterar cancerpatienter till SVF. Det visade sig också att andelen cancerpatienter som går igenom SVF inom de rekommenderade ledtiderna har ökat under de senaste åren. År 2013 var det 73 procent och år 2016 hade antalet ökat till 81 procent.

Under 2017 påbörjades en revision av de standardiserade vårdförloppen i Danmark. Syftet är att möta cancerpatienternas önskemål och behov men också att utveckla dem professionellt.

Flest kræftpatienter henvises til pakkeforløb af egen læge, Sundhedsstyrelsen