Tre vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 1 februari 2018

Idag går tre nationella vårdprogram enligt RCC-modell ut på remiss till professions- och patientföreningar och landsting/regioner.

Ett vårdprogram går ut på remissrunda 1

  • Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Två nationella vårdprogram går samtidigt ut på remissrunda 2

  • Malignt melanom
  • Tumörer i hjärna och ryggmärg

Remissversioner av de aktuella vårdprogrammen finns nu på RCCs webbplats.

Nationella vårdprogram på remissrunda 1 och 2

I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur synpunkter lämnas in. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen.