Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Sidan publicerades 16 februari 2018

Informationsbladet till patienter som ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp är nu översatt från enkel svenska till tolv andra språk. Urvalet av språk är baserat på de rekommendationer som tillämpas för översättning av sjukvårdsinformationen på 1177.se.

Patientinformationsbladet är generiskt och beskriver vårdförloppets upplägg på ett sätt som fungerar för alla standardiserade vårdförlopp (SVF). Det ska ses som ett komplement till den muntliga information som patienten ska få i samband med beslut om välgrundad misstanke och utredning enligt SVF.

Informationsbladen finns att ladda ner i tre olika filformat och är möjliga att anpassa efter lokala eller regionala behov och förutsättningar.

Ladda ner patientinformationsblad för SVF-patienter

Översättningar

 • Arabiska
 • Dari
 • Engelska
 • Finska
 • Persiska (Farsi)
 • Polska
 • Somaliska
 • Sorani (Kurdiska)
 • Spanska
 • Thai
 • Tigrinja
 • Turkiska