Fortsatt nej till allmän screening för prostatacancer

Sidan publicerades 12 februari 2018

Socialstyrelsen meddelade idag att de även efter en förnyad bedömning rekommenderar hälso- och sjukvården att inte erbjuda alla män i åldern 50–70 år screening för prostatacancer.

Socialstyrelsen motiverar sitt beslut med att personer som bjuds in till screening inte själva har tagit initiativ till att uppsöka sjukvården, och att detta ställer höga krav på tillförlitliga vetenskapliga underlag som visar att screeningprogrammet är till nytta för befolkningen.

Screeningrådet vid Socialstyrelsen som fattat beslutet menar att nyttan med prostatacancerscreening på befolkningsnivå i dagsläget inte tydligt överväger de negativa effekterna. Och att det därmed finns en risk att screening skulle kunna göra alltför stor skada i form av överdiagnostik, överbehandling och biverkningar.

Socialstyrelsens rekommendation går nu ut på öppen remiss och synpunkter välkomnas till och med den 9 maj. En slutlig version beslutas under hösten 2018.

Socialstyrelsens pressmeddelande – Mer forskning om prostatacancerscreening behövs

Bedömningsrapport – Screening för prostatacancer, rekommendation och bedömningsunderlag (remissversion )