Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Sidan publicerades 8 februari 2018

RCC i samverkan rekommenderar landsting och regioner att koncentrera avancerad sarkombehandling till tre vårdenheter i landet. Förutsatt att landstingen beslutar i linje med rekommendationen kommer nationella vårdenheter att etableras vid Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus, med start den 1 november 2018.

Sarkom utgör cirka 1 procent av alla maligna tumörsjukdomar. Sarkom uppstår i alla åldrar i bind- och stödjevävnad och är vanligast i extremiteter, bålvägg och buken, men kan förekomma på de flesta ställen i kroppen. Sjukdomsgruppen inrymmer ett 50-tal olika specifika diagnoser.

Regional koncentration sedan tidigare

Med undantag av Uppsala-Örebroregionen är sarkomvården sedan lång tid koncentrerad till ett sarkomcentrum i varje sjukvårdsregion. De tre sjukhus som nu rekommenderas bli nationella vårdenheter har även ett regionalt ansvar inom respektive sjukvårdsregion.

Norrlands universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Linköping behåller sina uppdrag som regionalt sarkomcentrum. Ansvariga i Uppsala-Örebroregionen har själva att besluta om en eventuell framtida etablering av ett regionalt sarkomcentrum i regionen. 

De nationella vårdenheterna ska tillsammans svara för den mest avancerade diagnostiken och behandlingen av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom. De ska i dialog med regionala sarkomcentrum regelbundet utvärdera avgränsningarna mellan det nationella och det regionala verksamhetsuppdraget.

Ansvar för forskning och utveckling

I det nationella uppdraget ingår även att vara ledande och drivande inom forskning, utveckling och utbildning, liksom att särskilt ansvara för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom områdets olika berörda specialiteter. De nationella vårdenheterna ansvarar även för etablering och utveckling av nationell multidisciplinär konferens (MDK) för utvalda fall.

Ledarroll för sarkomvårdens utveckling

Ett åtagande som nationell vårdenhet inom sarkomvården skiljer sig från annan nationellt nivåstrukturerad verksamhet inom cancervården på så sätt att verksamhetsinnehållet i det nationella uppdraget inte kan definieras fullt ut. Åtagandet blir därmed främst ett åtagande för att tillsammans ta en ledarroll för sarkomvårdens utveckling i bred bemärkelse, med en nära samverkan mellan alla sarkomcentra i landet.

RCCs beslutsrekommendation till landsting och regioner