Vårdprogrammet för GEP-NET är uppdaterat

Sidan publicerades 12 december 2018

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) har under 2018 genomgått en revidering, vilken godkändes av RCC i samverkan vid möte 11 december 2018. Vårdprogrammet gäller för GEP-NET och GEP-NEC.

Under de senaste åren har det tillkommit ett flertal nya randomiserade kontrollerade studier som är viktiga för hur vi ser på behandlingen. Nya data har också tillkommit när det gäller diagnostik och val av metoder för framför allt visualisering av somatostatinreceptorer.

Jämfört med den tidigare versionen har förändringar införts när det gäller klassificering av tumörerna i enlighet med WHO 2017, samt införande av 68Ga-DOTA-TOC/TATE-PET-DT i stället för somatostatinreceptorskintigrafi som basmetod för bestämning av somatostatinreceptorstatus. Målen med vårdprogrammet är att skapa konsensus om vården av patienter med GEP-NET och GEP-NEC och därmed likvärdig vård nationellt.

Nationellt vårdprogram för GEP-NET