Vårdprogrammet för prostatacancer är uppdaterat

Sidan publicerades 12 december 2018

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har under 2018 genomgått en medelstor uppdatering, vilken godkändes av RCC i samverkan den 11 december. De viktigaste nyheterna gentemot föregående version är följande.

  • En ny screeningutredning har genomförts av Socialstyrelsen 2017 och man beslutade efter denna utredning att inte införa allmän screening för prostatacancer.
  • Tillägg av abirateron vid start av kastrationsbehandling kan erbjudas patienter med nydiagnosticerad högrisk fjärrmetastaserad prostatacancer när docetaxel inte är lämpligt.
  • Indikationer för MRT är reviderade.
  • Det finns flera kommersiellt tillgängliga diagnostiska test som kan vägleda beslutet om prostatabiopsier. Inget av dessa bedöms ge tillräckligt mycket eller kostnadseffektiv information för att de ska kunna rekommenderas för rutinbruk.
  • Aktiv monitorering. Ställningstagande till ombiopsi med minst 10 kolvar bör göras vartannat till vart tredje år så länge kurativt syftande behandling är aktuell.

Läs mer om övriga nyheter och ta del av hela vårdprogrammet via länken nedan.

Nationellt vårdprogram prostatacancer