Unga vuxna utvecklar vården

Sidan publicerades 7 december 2018

Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med bland annat Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Sveriges Kommuner och Landsting startat ett innovationsprojekt för att utveckla nya mötesformer som passar tonåringar och unga vuxna med cancerdiagnos.

I Sverige diagnostiseras 600 tonåringar och unga vuxna mellan 15 och 29 år med cancer varje år. Globalt insjuknar 1,5 miljoner tonåringar och unga vuxna i cancer per år. 50 procent av tonåringar med cancer rapporterar psykiska och psykosociala problem inklusive posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression.

Unga med en cancerdiagnos är en grupp med särskilda utmaningar som kan leda till allvarliga konsekvenser, ibland till och med sämre överlevnad. Karolinska Universitetssjukhuset har därför startat ett innovationsprojekt tillsammans med Ung Cancer, Barncancerfonden, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland samt Sveriges Kommuner och Landsting. Tanken är att se hur sjukvården kan förändras och utveckla nya, kanske digitala, mötesformer som bättre passar tonåringar och unga vuxna med en cancerdiagnos.

Från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland deltar Jennie Jackson, samordnande kontaktsjuksköterska hematologi och Karin Skillner Cosic, samordnande kontaktsjuksköterska barncancer.

"95 procent berättar om sin sjukdom på nätet"

– Vi vill driva utvecklingen utifrån individers olika behov och göra patienten delaktig. Hur kan vi till exempel skapa tilltalande digitala sociala miljöer för möten, dialog och stöd som är anpassad efter den här målgruppen som är van vid sociala medier och där 95 procent berättar om sin sjukdom på nätet, säger Therese Sjöberg, som leder arbetet via Innovationsplatsen tillsammans med canceravdelningar för barn och vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset.

Målet är tydligare ungdomsfokus

Tonåringar känner sig inte alltid hemma bland barnen på barnavdelningen och unga vuxna kan tycka att deras frågor inte är i fokus på vuxenavdelningen. Målet med projektet är att öka patientens välmående och möjlighet till överlevnad genom tydligare ungdomsfokus i behandlingen och ny teknik för bättre kommunikation mellan vården och patienten.

– Jag tycker det är viktigt att anpassa vården för oss som är tonåringar och unga vuxna. Vi har andra behov än en 5-åring eller en 65-åring, säger Madeleine Yström som själv fick cancer vid 27 års ålder och fortsätter: andra har blivit hjälpta av mina erfarenheter och därför vill jag vara med i det här innovationsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs hela pressmeddelandet från Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer om projektet här

Foto: Ung Cancer