Landstingen delar på 196 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Sidan publicerades 6 december 2018

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till landstingen för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga landsting har klarat de krav som angavs i årets överenskommelse mellan staten och SKL och får därmed ta del av pengarna.

svenska sedlarI april 2018 delade landstingen på sammanlagt 195 stimulansmiljoner kronor för att fortsätta arbetet med att införa de standardiserade vårdförloppen i enlighet med kraven i årets överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner Landsting om kortare väntetider i cancervården.

Årets överenskommelse omfattar totalt 447,5 miljoner kronor varav 391 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp. I kraven ingick dels att införa tre ytterligare vårdförlopp under 2018, dels att säkerställa fortsatt implementation av samtliga SVF som införts 2015-2017.

I november redovisade alla landsting och regioner till Socialdepartementet hur de genomfört åtgärderna i sina handlingsplaner för 2018. Departementet har kunnat konstatera att alla huvudmän uppfyllt kraven i årets överenskommelse, varför den resterande delen av årets stimulansmedel fördelas mellan samtliga landsting och regioner.

Fördelning av stimulansmedel 2018 inom överenskommelsen om kortare köer i cancervården

tabell över fördelning av landstingens stimulansmedel 2018

Regeringens nyhet: Ytterligare 196 miljoner betalas ut för kortare cancerköer