Nytt informationsstöd för gynekologisk cellprovskontroll

Sidan publicerades 18 december 2018

En folder har tagits fram som informationsstöd till screeningverksamheten i samband med införande av det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Innehållet ger svar på vanliga frågor och är framtagen med grafisk profil för 1177 Vårdguiden för användning i hela landet.

Urval av sidor från foldern

Nationellt informationsstöd för gynekologisk cellprovtagning – ”Du har nyss tagit ditt cellprov. Bra gjort!”. Folderns format bygger på ett A4-ark med dubbelsidigt tryck som viks i tre delar.

Språket i foldern är enkelt formulerat och bilderna har en bredd i motiven för att inkludera så många olika screeningdeltagare som möjligt. Avsikten är att ge positiv uppmuntran till den som nyss tagit sitt prov och att genom fakta dämpa eventuell oro.

– I de fokusgrupper vi pratat med under vårdprogramarbetet framkom att en del tror att cellprovet tas enbart för att upptäcka cancer. Därför är vi tydliga med att screeningen även ger ett skydd mot cancer genom att förändringar kan upptäckas och behandlas innan de utvecklats till cancer, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid RCC Väst.

Informationen i foldern har även testats på några slumpmässigt utvalda personer i väntrummet vid två barnmorskemottagningar i Göteborgsområdet i samband med gynekologisk cellprovtagning inom screeningverksamheten. Tanken är att foldern ska lämnas till screeningdeltagare i samband med provtagningen. Den ger svar på vanliga frågor om cellförändringar och HPV, informerar om provet kan ge olika svar, och förklarar varför det är viktigt att gå på sina kontroller vid varje kallelse.

– Folderns innehåll har tagits emot mycket väl av personer i olika åldrar och med olika ursprung. Flera sa spontant att de gärna ville ta med sig visningsexemplaret hem. Det uppskattades särskilt att det är just en fysisk folder som man får med sig och kan läsa hemma, några utryckte att de saknat det i sin kontakt med vården, säger Mia Westlund.

Foldern har tagits fram vid RCC Väst som är stödjande RCC för det nationella arbetet med cervixcancerprevention. Innehållet är framtaget i ett nära samarbete mellan barnmorska, gynekolog och kommunikationsstrateg. Det har även stämts av med såväl expertis inom nationella arbetsgruppen för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx) som representanter för 1177 Vårdguiden samt landstingens och regionernas informationsdirektörsnätverk.

 

Här finns filer för nedladdning: 

www.regionaltcancercentrum.se/GCK/informationsstod