Första nationella vårdprogrammet i akut onkologi

Sidan publicerades 17 december 2018

Personer som har eller har haft cancer kan drabbas av allvarliga tillstånd som kräver akut omhändertagande till följd av sin sjukdom eller behandling. Allt fler cancerpatienter får centraliserade behandlingar långt från sina hem. Vårdprogrammet vänder sig därför till vårdpersonal som möter dessa patienter i andra sammanhang än på den behandlande kliniken.

Dessa patienter har rätt till ett snabbt och adekvat omhändertagande, oavsett var de söker vård, säger Magnus Lagerlund, verksamhetschef på onkologen i Kalmar och ordförande i vårdprogramgruppen. Syftet med vårdprogrammet är att uppmärksamma allvarliga symtom och tillstånd hos cancerpatienter där akuta åtgärder är nödvändiga, fortsätter han.

Vårdprogrammet kan bidra till en mer likvärdig vård i landet genom att ge handfasta råd för just det akuta omhändertagandet och riktar sig primärt till vårdpersonal inom primärvård, akutvård, hemsjukvård, palliativvård, kirurgi, medicin, ortopedi och geriatrik. Antalet cancerpatienter ökar eftersom fler insjuknar, samtidigt som fler överlever tack vare alla nya behandlingsmöjligheter.

Akuta tillstånd

Det nya vårdprogrammet tar upp 19 olika tillstånd hos vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen (oavsett tumörgrupp). Exempel på tillstånd som tas upp är vena cava superior-syndrom, hyperkalcemi, hjärnmetastaser/hjärntumörer och ryggmärgskompression där man får handfasta råd om den inledande handläggningen.

– Det är inga nya kunskaper, utan det nya är att det nu finns samlat på ett ställe och förhoppningsvis bidrar till mer likvärdiga initiala åtgärder nationellt, säger Magnus.

Nationellt vårdprogram akut onkologi