Vårdprogram för lungcancer uppdaterat

Sidan publicerades 24 augusti 2018

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har reviderats. Det är i huvudsak kapitlet om läkemedel som förändrats.

Den nya versionen innehåller uppdaterade versioner av enstaka kapitel. De viktigaste förändringarna i 2018 års upplaga är uppdaterade riktlinjer för läkemedelsbehandling vid icke-småcellig lungcancer.

Riktlinjerna för läkemedelsbehandling är nu samlade i ett kapitel som ersätter tidigare avsnitt om cytostatikabehandling respektive biologisk behandling.

I samband med detta har justeringar skett även i andra kapitel, till exempel uppdaterade riktlinjer för histopatologisk definition och molekylärpatologisk testning, samt en ny version av stadieindelningen av lungcancer.

Nationellt vårdprogram för lungcancer