Nationella vårdprogram på remiss

Sidan publicerades 31 augusti 2018

Fem nationella vårdprogram går enligt RCC-modell ut på remiss till profession och patientföreningar. Ytterligare fem vårdprogram går ut på remiss till landsting och regioner.

I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur synpunkter lämnas in.

Vårdprogram, remissrunda 1

  • Cancerrehabilitering
  • Follikulärt lymfom
  • Huvud- och halscancer
  • Långtidsuppföljning efter barncancer
  • Sköldkörtelcancer

Vårdprogram, remissrunda 2

  • Akut myeloisk leukemi
  • Akut onkologi
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)
  • Prostatacancer

Nationella vårdprogram på remissrunda 1 och 2

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.